Success List

Select Month/Year:   

Success list for the month of May - 2016

Name Visa Type Country
 Rajiv xxxxx  ACS RESULT  Australia
 Priyanka xxxxxxxxx xxxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Rajeev xxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Sukrutha xxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Nitin xxxxx xxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Prasad xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Rohan xxxxxx  ECA Result  Canada
 Nasirkhan xxxxx  ECA Result  Canada
 Sunil xxxxx xxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Vishes xxxxx xxxxx  ECA Result  Canada
 Dr xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx  GERMANY STUDENT VISA  Germany
 Jaya xxxxxx xxxxxxxx  USA STUDENT VISA  USA
 Mayank xxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Neeraj xxxxxxxxx  CPA RESULT  Australia
 Karthik xxxxxxxxxx xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Navneet xxxxx  ECA Result  Canada
 Sunil xxxxx  ECA Result  Canada
 Prasad xxxx  ACS RESULT  Australia
 Aman xxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Chitwanjit xxxxx xxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Mahaveer xxxxxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Pramod xxxxxx  ECA Result  Canada
 Amit xxxxx xxxxxxx  ECA Result  Canada
 AMITKUMAR xxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Anil xxxxx xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Rajesh xxxxx  ECA Result  Canada
 Dr. xxxxx xxx  GERMANY STUDENT VISA  Germany
 KaspaRaju xxxx  USA VISIT VISA  USA
 Dharmendra xxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Azeemuddin xxxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Arijit xxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Kumarie xxxxxx xxxxxxx  DENMARK VISA  Denmark
 Vidhi xxxx  ECA Result  Canada
 Avinash xxxxxxxxxx xxxxx  ECA Result  Canada
 Siddhartha xxxxxxx xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Namrata xxxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Rohin xxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Veena xxxxxx  USA VISIT VISA  USA
 Chandan xxxxx  ACS RESULT  Australia
 Kavi xxxxx xxxx  DENMARK VISA  Denmark
 Gursimran xxxxx xxxxxx  ECA Result  Canada
 Jithesh xxxxx xxxxxxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Suganth xxxxxxxxxx xxxxx  ECA Result  Canada
 Jeremiah xxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Darshan xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Paras xxxxx  ECA Result  Canada
 Ankit xxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Kapil xxxxxxx  ITA Result  Canada
 Dhaval xxxxxx xxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Sameena xxxxxxx xxxxx  ECA Result  Canada
 Ashok xxxx  ECA Result  Canada
 Maansi xxxxxx xxx  ECA Result  Canada
 Kinjal xxxxxx xxxxxx  ECA Result  Canada
 Praveen xxxxxx xxxxx xxxxxx  ECA Result  Canada
 Hanisha xxxxxx  ECA Result  Canada
 prasanna xxxxx xxxxx x  ITA Result  Canada
 Pavan xxxxxxx xxxxxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Rohini xxxxxxxxxx xxxx  ACS RESULT  Australia
 Madhavan xxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Janaksinh xxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Navneet xxxxx  ECA Result  Canada
 Jaganathan xxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Avinash xxxx  ECA Result  Canada
 Raman xxxxx  ECA Result  Canada
 Ashley xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx  ECA Result  Canada
 TIRUMALARAJU xxxxxx xxxxxxxxx xxxx  ECA Result  Canada
 Gnanaprakash xxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Naveen xxxxx xxxxx xxxxx  ECA Result  Canada
 Bharat xxxxx xxxxx  ECA Result  Canada
 Dhimant xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Dinesh xxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Abhilasha xxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Devdatt xxxxxx  ECA Result  Canada
 Jayesh xxxxxx xxxxxx  ECA Result  Canada
 Uma xxxxxxxx xxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Chinnasamy xxxxxx  ECA Result  Canada
 Ram xxxxx xxxxx xxxxx  ECA Result  Canada
 Syed xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Rajan xxxxxxxx  Hong Kong Quality Migrant Admission Scheme Visa  Hong Kong
 Sandhya xxxx  UK VISITOR VISA  UK
 Wahab xxxxxxxx xxxxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 Prabal xxxxx xxxxx  ACS RESULT  Australia
 Bhagyashree xxxxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Deepak xxxxxx xxxxx  ACS RESULT  Australia
 Srihari xxxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Partha xxxxxxx xxxxxxxxx  EA RESULT  Australia
 Senthilvelan xxxx  ECA Result  Canada
 Naga xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx  ECA Result  Canada
 Ranjith xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Puneet xxxxxx  ECA Result  Canada
 Sohail xxx xxxxx xxxx  ECA Result  Canada
 Chaitanya xxxx  ECA Result  Canada
 Pavan xxxxxxx xxxxxxxxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Aroh xxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Arokia xxxxxx xxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 GULAM xxxxxxxx xxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 GULAM xxxxxxxx xxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Rakesh xxxxxxxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Pratik xxxxxxxx xxxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Shravan xxxxxxxxx xxxxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 David xxxxx x  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Nabanita xxxxx xxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Rushikesh xxxxxxxx  DENMARK VISA  Denmark
 Yagnesh xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Jain xxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Prakash xxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Vinay xxxxx xxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Mayank xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Pravesh xxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Jagdish x xxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Srikanth xxxxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Jagdish x xxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Srikanth xxxxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Amit xxxxx  ACS RESULT  Australia
 Biraj xxxxx  EA RESULT  Australia
 Sree xxxxxxxxx xxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Sridhar xxx xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Vishnu xxx  ECA Result  Canada
 Ravi xxxxxxx xxxxxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Ravi xxxxxxx xxxxxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Praveen xxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Raman xxxx  ECA Result  Canada
 Baldish xxxx  ECA Result  Canada
 Subhojyoti xxxxx  ECA Result  Canada
 Sheeba xxxx xxxxxx  ECA Result  Canada
 Purva xxxxxx xxxxx  ACS RESULT  Australia
 Surjeet xxxxx xxxxx  ACS RESULT  Australia
 Sumalatha xxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Sowmya xxxxxxx  AUSTRALIA DEPENDENT VISA  Australia
 Udaya xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Mathangi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Babita xxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Ajay xxxxxxxx x  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 ASHISH xxxx  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 Rajesh xxxxxx xxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Vinay xxxxxxxxxxx xxxxx  ECA Result  Canada
 Nagaraj xxxxx  ECA Result  Canada
 Ahmad xxxxx xxxx xxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Ahmad xxxxx xxxx xxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 NEHA xxxxxx xxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Sowmya xxxxx  AUSTRALIA DEPENDENT VISA  Australia
 Asha xxxxxxxxxx  DENMARK VISA  Denmark
 Pawan xxxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Pawan xxxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Santosh xxxxxxx xxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 Rajeev xxxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 Abin xxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Nilesh xxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Prashant xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Bhavya xxxxx  ACS RESULT  Australia
 Naveen xxxxxxxxx xxxxx  ACS RESULT  Australia
 Vinay xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Sateesh xxxxx xxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Bhaktha xxxx xxxxxx  AUSTRALIAN SKILLED NOMINATED VISA  Australia
 Mohan xxxxx xxxx xxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Shardanand xxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Javid xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 Ramesh xxxxxxxxxxx xx  ECA Result  Canada
 Asra xxxxx  ECA Result  Canada
 Rakesh xxxxxxxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Gurvinder xxxxx xxxxxxxxx xxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Venugopal xxxxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Vigneshwaran xxxxxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Jitender  AUSTRALIAN VISA  Australia
 anurag xxxxxxx  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 Pramodchandra xxxxx  ECA Result  Canada
 Shankar xxxxxx  ECA Result  Canada
 Sweta xxxxx  ECA Result  Canada
 Seweeka xxxxxxx  ECA Result  Canada
 PratikKumar xxxxxxxxxxxxxx xxxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 Ravi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 Varun xxxxx xxxxxxx  ECA Result  Canada
 syed xxxxxxxxxx xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Zahid xxxxx  ACS RESULT  Australia
 Setu xxxxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Sunil xxxxx xxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Mohammed xxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Rajesh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 ASHWATH xxxxx xxxxxxx xxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 RAGHUVEER xxxxx  ECA Result  Canada
 Samarth xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Kunal xxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Kunjan xxxxx xxxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Dilip xxxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Deepak xxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Nitin xxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Kunal xxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Kunjan xxxxx xxxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Dilip xxxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Deepak xxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Nitin xxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Divya xxxxxxxx xxxxx  ACS RESULT  Australia
 Shobha xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Sre xxxx xxxxxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Anvesh xxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Pooja xxxxxxxxx xxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Kapil xxxxxxx  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 Kushal xxxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Kushal xxxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Shyam xxxxxxxxxxxx xxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 Neha xxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Gagan xxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Srinivas xxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 SARATHCHANDAR xxxxxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Harshad xxxxxxxxxx xxxxx  ECA Result  Canada
 Sailendra xxxxx xxxxxx  ECA Result  Canada
 Sunila xxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Snehadayal xxxxxx  ECA Result  Canada
 Arun xxxxxxx xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Dayanand xxxxxx xxxxxx  ECA Result  Canada
 Nimesh xxxxx  ECA Result  Canada
 Ashwin xxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Karthikeyan xxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Rohini xxxxxxxxxx xxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Arun xxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Ashish xxxxxx xxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 VENKATNARAYANAN xxxxxxxxxxxxxxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Partha xxxxxxx xxxxxxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Veeresh xxxxx xxxxxxxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Madhuchandra xxxxxxxxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Priyanka xxxxxxxxx xxxxxxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Rahul xxxxx xxxxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Hasan xxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Avinash xxxxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Ashish xxxxxx xxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 VENKATNARAYANAN xxxxxxxxxxxxxxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Madhuchandra xxxxxxxxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Priyanka xxxxxxxxx xxxxxxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Rahul xxxxx xxxxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Hasan xxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Abhishek xxxxxxxx xxxxxxxxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 Subhojit xxxxxxxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Abhijit xxx  AUSTRALIAN SKILLED NOMINATED VISA  Australia
 Bindu xxxxxxxx xxxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Sivakanth xxxxx  EA RESULT  Australia
 Saiprasad xxxxx  ECA Result  Canada
 Nitin xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Khalid xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Monica xxxxx  ECA Result  Canada
 Manoj xxxxx xxxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Sri xxxxxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Sri xxxxxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Makesh xxxxxxxxxxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 Aman xxxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 Nisha xxxxxxxxxx xxxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Rajesh xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Davinder xxxx  ECA Result  Canada
 Kanwalpreet xxxx  ECA Result  Canada
 Sanjeev xxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Amit xxxxxxxx  ITA Result  Canada
 Nisha xxxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Mufassir xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 Prathamesh xxxxxx  ECA Result  Canada
 Aritra xxxxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Setu xxxxxxxxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 Puneet xxxxx  ACS RESULT  Australia
 MYAKA xxxxxx .  AUSTRALIA DEPENDENT VISA  Australia
 Ashish xxxxxx xxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 KUNAL x xxxxx  ECA Result  Canada
 Rajendran xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Arun xxxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Swathi xxxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Chandrasekhar xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Maheedhar xxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Jayesh xxxxxxx xxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Divya xxxxx  AUSTRALIA DEPENDENT VISA  Australia
 Komal xxxxxxx  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 Saikiran xxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Subhajit xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Monalisa xxxx  ECA Result  Canada
 Satya xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 Rajesh xxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 Calvin xxxxxxx xxxxxx  VETASSESS RESULT  Australia

Success list for the month of April - 2016

Name Visa Type Country
 Ganesh xxxxx xxxxx  ACS RESULT  Australia
 Shauvik xxxxx xxxxxx  ECA Result  Canada
 Jujare xxxxxx xxxxx  ECA Result  Canada
 Mohammed xxxx xxxx  ECA Result  Canada
 BHAWANI xxxxx  ECA Result  Canada
 Balakrishna xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Dhaval xxxxx  ECA Result  Canada
 JANAKIRAMAN xxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Pooja xxxxx  ECA Result  Canada
 Gautam xxxxxx  ECA Result  Canada
 Antony xxxxx xxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Anjali xxxxx xxxx  ECA Result  Canada
 Manesh xxxxx  ECA Result  Canada
 Parakram xxxx  ECA Result  Canada
 Shazia xxxxx xxxx xxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Jalpa xxxxxxxxxx xxxxx  ECA Result  Canada
 Elsee xxxxx x  ECA Result  Canada
 Narasinga xxx xxxxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 ABHISHEK xxxxxx xxxxx  ECA Result  Canada
 Vanessa xxxxxx  ECA Result  Canada
 Kunal xxxx  ECA Result  Canada
 Mohan x x x x  ECA Result  Canada
 Ganesh xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Satti xxxxx xxxxxxx xxxxx  ECA Result  Canada
 Bij xxxxx xxxxxxxxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 Balamurali xxxxxxx xxxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Syed xxxxxx xxxxx x  ACS RESULT  Australia
 Baban xxxxxxxxxxx xxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Rahul xxxxxx  ECA Result  Canada
 Anand xxxxxxxxxxx xxxx  ECA Result  Canada
 Karthikeyan xxxxxxxx  ECA Result  Canada
 SUDHEER xxxxxxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 JEREMY xxxxxx  ECA Result  Canada
 Venkata xxxxxxxxxxx xxxxx  ECA Result  Canada
 Gurutej xxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Venkata xxxxx xxxx xxxxxx xxxx  ECA Result  Canada
 Naga xxxxx xxxx xxxxxx  ECA Result  Canada
 Rangaswamy xxxxxx xxxxx  ECA Result  Canada
 Visvanathan x  ECA Result  Canada
 Rajkiran xxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Rohit xxxx  ECA Result  Canada
 Gurneet xxxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 Sarthak xxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Veeresh xxxxx xxxxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Balasubramaniyam xxxxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Madhuchandra xxxxxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Sukriti xxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Nandish xxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Subhojit xxx  ECA Result  Canada
 Sowmya xxxx xxxx  ECA Result  Canada
 Mrs xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx  ECA Result  Canada
 Rajesh xxxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Venkata xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Vasudeva xxx xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Subia xxxx  ECA Result  Canada
 Kanika xxxx  ECA Result  Canada
 Kaushal xxxxxxx xxxxxx  ECA Result  Canada
 Pavithra xxxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Pushkara xxxxxxx xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Sumit xxxxxx  ECA Result  Canada
 Rahul xxxxxx  ECA Result  Canada
 Ramesh xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Ankit xxxx  ECA Result  Canada
 Srinivasa xxx xxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Eswara xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Sanjay xxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Mansha xxxxxxxx xxxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 Saood xxxxx  ECA Result  Canada
 Kulwinder xxxx  ECA Result  Canada
 Rajani xxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Munawar xxx xxxxxx xxx  ECA Result  Canada
 Maria xxxxxxx xxxxxx  ECA Result  Canada
 Ketan xxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Rama xxxxxxx xxxxxxx  ECA Result  Canada
 SHRADHA xxxxxx xxxxxx  ECA Result  Canada
 Mandeep xxxxx  ECA Result  Canada
 Shailja xxxxx  ECA Result  Canada
 Neiljeet xxxxx  ITA Result  Canada
 Vijay xxxxxxx xxxxxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Duhita xxxxx  AUSTRALIAN SKILLED NOMINATED VISA  Australia
 Nitin xxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Sravanthi xxxxxx  ECA Result  Canada
 Mohammad xxxxx xxxxx xxxxxx  ECA Result  Canada
 Prerna xxxxx  ECA Result  Canada
 Ambarish x xxxxxx  ECA Result  Canada
 ARUN xxxxx xxxxxx  ECA Result  Canada
 Divya xxxxxx xxxxxx  ECA Result  Canada
 Jyoti xxxx  ECA Result  Canada
 Omkar xxxxx  ECA Result  Canada
 Deepti xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Sandeepthi xxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Pinky xxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Awase xxxxxx xxxx  ECA Result  Canada
 RAKESH xxxxxx  ECA Result  Canada
 Yogesh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Sonali xxxxxx xxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Prashant xxxxxxxxxxxx xxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Poonam xxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Venkata xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Sarabjit xxxxx  ECA Result  Canada
 Gagan xxxxx xxxx  ECA Result  Canada
 Prashant xxxxx x  ECA Result  Canada
 Preeti xxxxx  ITA Result  Canada
 Sharal xxxxxx  ITA Result  Canada
 Ankamma xxxxxxxx xxxxxxxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 MOUNIKA xxxxxxxxxx  AUSTRALIA VISITING VISA  Australia
 Babypraveena xxxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Maria xxxxxx xxxx xxxx  ACS RESULT  Australia
 Anup xxxxxxxxxx xxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Dayakar xxxxx  ACS RESULT  Australia
 Hiren xxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Parminder xxxxx xxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Sainath xxxxx  ECA Result  Canada
 Suresh xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Mehul xxxxx  ECA Result  Canada
 Chandresh xxxxx xxxxxx  ECA Result  Canada
 Ashish xxxxx  ECA Result  Canada
 Kaustubh xxxxxx  ECA Result  Canada
 Kavitha xxxxxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Prashanth xxxxxxxxx xxxxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Sudarshan xxxxxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Ankur xxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Anil xxxxx xxxxxxxxxxx  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 Bobby xxxxx xxxxx  ECA Result  Canada
 Maulik xxxxx  ECA Result  Canada
 Amogh xxxxx  ECA Result  Canada
 Deepak xxxxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Santosh xxxxxxx xxxx  ACS RESULT  Australia
 Avani xxxxx xxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Dinesh xxxxx xxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Rhythm xxxx  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 Vakul xxxxxxx  EA RESULT  Australia
 Murugappan xxxxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Jagadish xxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Vibhore xxxxx xxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Venkata xxxxxxx xxxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Pradeep xxxxx xxxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Sopan xxxxxxxxx xxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Abhishek xxxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 Manjit xxxxxxx xxxxx xxxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 VUDAYKUMAR xxxxxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Khaja xxxxxx xxxxx  EA RESULT  Australia
 Shruti xxxxx xxxx  ECA Result  Canada
 Arjun xxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 K xxxxxxxxx xxx xxxxxx  ECA Result  Canada
 Vignesh xxxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Chandra xxxxxx xxxxx  ACS RESULT  Australia
 ASHUTOSH xxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Krishna xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Himanshu xxxxxx  AIM Result  Australia
 Mehul xxxxxx xxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Pavan xxxxx xxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Kiran xxxxx xxxxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Asma xxxxxxx xxxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Vinay xxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Inderpal xxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Vinod x x  ECA Result  Canada
 Rakesh xxxxx  ECA Result  Canada
 Aniketh xxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Amita xxxxx  ECA Result  Canada
 Syed xxxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Shiv xxxxxxx xxxxx  ECA Result  Canada
 Jayanto xxxx xxxx  ECA Result  Canada
 Rajat xxxxx  ACS RESULT  Australia
 Vidya xxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Soumyanath xxxxx  ECA Result  Canada
 Prasant xxxxx  ACS RESULT  Australia
 Rejoy xxxxxx  AUSTRALIAN SKILLED NOMINATED VISA  Australia
 Arokia xxxxxx xxx  EA RESULT  Australia
 SATISH xxxxx xxxxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Lalita xxxx  ECA Result  Canada
 Ravi xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Chandan xxxxx  ECA Result  Canada
 Chirag xxxx  ECA Result  Canada
 Sairam xxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 Rajeeve xxxxxxxxx xxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Anisha xxxx  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 Pinkesh xxxxxxx  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 Kannan x xxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Anisha xxxx  Got Acknowledgement  Canada
 Akshit xxxxxxxxxxx xxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 Prerna xxxxxxxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Gladwin xxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Ela xxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Tejaswi xxxxxxxxx xxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Swati xxxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Mayuresh xxxxxxxxxx xxxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Jennifer xxxxxxxxx  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 Priyata xxxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 Sravani xxxxxx  AUSTRALIA DEPENDENT VISA  Australia
 B. xxxxx  AUSTRALIA VISITING VISA  Australia
 Sreekanth xxxxxxx  AUSTRALIA VISITING VISA  Australia
 Malini xxxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Komal xxxxxx  ECA Result  Canada
 Anjali xxxxx xxxx  ITA Result  Canada
 Nandula xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx  UK VISITOR VISA  UK
 Srikanth xxxxxxxxxxx  UK VISITOR VISA  UK
 SAI xxxxx xxxxxxxxxxxx  USA VISIT VISA  USA
 Manoj x x  USA VISITING VISA  USA
 Malini xxxxxxxxxxx  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 Shweta xxxxxxxx  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 Gaurav xxx xxxxx xxxxxx  ECA Result  Canada
 Malini xxxxxxxxxxx  ITA Result  Canada
 Shyam xxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 Aasheesh xxxxxx  ECA Result  Canada
 aditya xxxxxxx xxxxx  ECA Result  Canada
 Sai xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Pradeep xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Parth xxxxxx xxxxx  ECA Result  Canada
 Hemanth xxxxxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Ambica xxxxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 RIPALBEN xxxxxxxx xxxxx  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 Ankita xxxxxxxxxx  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 MADDURI xxxxxxxxxx  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 Dhruv xxxxxx  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 Sachin xxxxxxxxxxx  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 Arun xxxxx xxxxxx  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 Ujjawal xxxxx  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 Kongkona xxxxxx  ECA Result  Canada
 Rajashekar xxxxx xxxxxx  ECA Result  Canada
 Dhruv xxxxxx  Got Acknowledgement  Canada
 Srividhya xxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Manohar xxxxxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Rakesh xxxxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 Jaspreet xxxxx xxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Sayon xxxxx xxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Mitali xxxxxxxx  AUSTRALIAN VISA  Australia
 Anuj xxxxxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Saurabh xxxxxxxxxxxx  EOI ASSESSMENT RESULT  Australia
 Sanjay xxxxxxxxx xxxxx  STATE SPONSORSHIP  Australia
 Avishek xxxxxxxxxx  ACS RESULT  Australia
 David xxxxxx xxxxxxxx  AITSL RESULT  Australia
 Kedar xxxxxxxxxx xxxxxx  ECA Result  Canada
 Ajay xxxxx xxxxx  ECA Result  Canada
 Aroh xxxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 Morais xxxx xxxxxx xxxxxx .  VETASSESS RESULT  Australia
 Abhishek xxxxx  ACS RESULT  Australia
 Rajeev xxxxx  ACS RESULT  Australia
 Abdul xxxxxx xxxxx  ACS RESULT  Australia
 Bharat xxxxxxx xxxxxx  CANADA VISA ( FEDERAL SKILLED WORKER )  Canada
 Nakul xxxxxx  ECA Result  Canada
 Rahul xxxxx  ECA Result  Canada
 Subhas xxxxxxx  ECA Result  Canada
 Abdul xxxxxx xxxxx  VETASSESS RESULT  Australia
 SIVAKUMAR xxxxxxxxx  ECA Result  Canada
 Santosh xxxxx  ECA Result  Canada
 Bhanu xxxxxx xxxxx  ITA Result  Canada
 Deepak xxxxx xxxxxxx  ITA Result  Canada
 Harpreet xxxxx xxxxxx  TRA RESULT  AustraliaEmailThanks for the support...

Uxxxx xxxxx
AUSTRALIAN SKILLED NOMINATED VISA...

"Thanks a lot for your services."...

Sxxxxxx xxxxxxxxxxxx
BUSINESS VISA...

"Thanks for Opulentus for the prompt service hoping ...

Sxxxxxx xxxxxxx
CANADA 1st STAGE FILE ...

"The service has been really great, case officer ...

Rxxxxxx
UK TIER 1 VISA...

"Thank you for your support."...

Vxxxxxxx xxxxxxxL
JOB...

Thanks a lot for overall services, provided by ...

Mxxxxxxxx
DENMARK VISA...

"Glad to receive the visa. Thanks for your ...

Axxxxxx xxxxxxxxxx
EU Blue Card - ...

"Thank you. We could not have done this ...

Rxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
UK TIER 1 VISA...

"Thanks your for your support." ...

Bxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
DENMARK VISA...

"My ACS result is positive. I am happy ...

Mxxxxxx xxxxxxxxxxA
ACS RESULT...

View All